Насіння, Гумат калію, Мікродобрива
Напряму від Виробника
Працюємо стабільно і
чесно з 2005 року!
Більше 4500 аграріїв
України наші клієнти!
Нашу продукцію застосовували
більш ніж на 1 500 000 га!

ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОЩУВАННЯ ГРЕЧКИ В УКРАЇНІ

Аграрна технологія (технологічна карта) високоврожайного вирощування гречки в умовах України

Попередники при вирощуванні гречки

Для одержання високих врожаїв гречку треба вирощувати на родючих, чистих від бур`янів полях. Кращими для неї є просапні (картопля, буряки, кукурудза), які удобрювались і за якими проводився належний догляд. Гарні попередники також зернобобові культури, озима пшениця, льон, люпин. Гірші — ярі зернові, соняшник, сорго.

 

Обробіток грунту перед посывом гречки

Основний обробіток після стерньових попередників починають з лущення стерні вслід за збиранням урожаю на полях засмічених однорічними бур`янами дисковими знаряддями на глибину 6-8 см, засмічених кореневищними бур`янами (пирій, свинорий) — у двох напрямках на глибину 10-12см, — коренепаростковими бур`янами (осоти, молочай, березка польова та інші) — на глибину 12-14см безвідвальним лемішними лущильниками або плоскорізними знарядями. Через 12-14 днів, після масового проростання бур`янів, поле орють на зяб плугами з передплужниками на глибину 23-25см а на дерново-підзолистих грунтах — на глибину орного шару (18-20см).

Після збирання пізніх просапних культур (буряків, картоплі) чисті від бур`янів поля обробляють дисковими боронами БДТ-7, БДТ-10 або плоскорізами (наприклад КПГ-2-150) на глибину 23-25см без попереднього лущення.

Весняний обробіток починають із ранньовесняного боронування (закритя вологи) зубовими боронами, коли верхній шар грунту досягне фізичної стиглості. Потім проводять дві культивації (на 10-12 та 8-10см) з розривом у часі, який потрібно для проростання бур`янів. Передпосівну культивацію краще робити буряковими культиваторами УСМК -5.4 А на глибину 3-4см. Якщо грунт пухкий та недостантьо вологий, то перед сівбою роблять коткування поля.

Добрива для гречки

         Мінеральні добрива  ефективно можна використовувати в основному удобрені, під час сівби, а на широкорядних посівах — і в підживленні. Фосфорно-калійні добрива слід вносити восени, азотні — під першу або другу весняну культивацію. Середні норми мінераль­них добрив під гречку становлять N30-60, Р45-60 і К30-60 кг/га.

Ефективно під час сівби в рядки внести Р10 (або складні добрива). Якщо в основне внесення добрива не використовували, при першому міжрядному обробітку доцільно підживити широкорядні посіви гречки складними добривами по 20-30 кг/га д.р.

Ефективне позакореневе підживлення гречки розчином борних добрив, які поліпшують живлення зав’язей і сприяють підвищенню врожаю.

Урожай виросте ще на 10-25%, якщо застосовувати добрива в хелатних формах. Хелатні добрива (макро- й мікроелементи, що містяться в органічних сполуках) рослина засвоює майже повністю. Вносяться вони позакоренево, тобто по зеленому листу. На один гектар достатньо 1-4 кг чи літри препарату. Щодо витрат на одну одиницю площі: хелатні коштуватимуть у 3-7 разів менше, ніж мінеральні.

 

Сівба і вирощування гречки на полі

Круп’яні культури краще сіяти після стійкого прогрівання грунту на глибині 10 см до 10-12° С (календарно — це перша декада травня). 

Найвищі врожаї гречки можна одержати при сівбі з міжряддями 45 см, норма висіву кондиційного насіння 2,0-2,5 млн шт/га. Але їх рекомендується використовувати при можливості обробітку міжрядь. Суцільні посіви дають нижчі врожаї, їх доцільно застосовувати у разі неможливості обробітку міжрядь в широкорядних посівах. При цьому норма висіву має становити 3-3,5 млн схожих насінин/га. Глибина заробки насіння  гречки на легких грунтах 4-5 см, на важких 2-3 см. Пропонуємо якісне посівне насіння гречки сорт и Дікуль та Девятка від виробника.

Протруєння насіння гречки (вітавакс, 2,5 л/т) доцільно проводити разом з додаванням мікроелементів і фізіологічно — активними речовин Био-препаратом  LF-Ультрафіт (Гаупсин) норма 1-2 л/т. Застосування цього препарату підвищує урожайність та запобігає шкідникам під час вирощування гречки.

Догляд за посівами гречки

 

Кірку, що утворюється на посівах гречки, знищують ротаційними мотиками або боронуванням легкими боронами впоперек напряму рядків. У посушливі весни, особливо в степовій зоні, післяпосівне коткування забезпечує помітний приріст урожаю. Ефективне боронування посівів упоперек напряму рядків у фазі утворення першого справжнього листочка, оскільки воно поліпшує аерацію ґрунту, зменшує забур’яненість. Приріст урожаю, за даними Львівського державного аграрного університету, після такого заходу становив 1—1,5 ц/га.

На широкорядних посівах відразу після появи сходів проводять перший міжрядний обробіток ґрунту культиватором УСМК-5,4А на глибину 4—5 см. Наступний міжрядний обробіток роблять на глибину 6—8 см з таким розрахунком, щоб посіви були чистими від бур’янів, а ґрунт розпушеним. Після зімкнення рядків міжряддя не розпушують.

ехнологія вирощування гречки в Україні

Хоча сорти Дікуль  та Девятка є самозапильними, можна їх використовувати як медоноси. Тому на початку цвітіння доцільно підвозити пасіки безпосередньо до посівів гречки з розрахунку 2—3 вулики на 1 га площі. Урожайність при цьому підвищується на 3 ц/га і більше. Крім того, це значно збільшує медозбір.

гречка

 

 

Календарні строки проведення робіт

Фенологічні фазиШкідливі організми та умови проведення заходу

Зміст заходу та норми витратів препаратів

Осінь-веснаДопосівний періодОбмеження поширення і розвитку хвороб на різних стадіях росту та розвитку.Розміщення культури по кращих попередниках, на полях, добре забезпечених вологою і чистих від бур’янів, уникати повторного посіву гречки, дотримання просторової ізоляції між товариними і насіннєвими посівами, дотримання збалансованого живлення рослин.
Осінь-веснаДопосівний періодОбмеження осередків резервації збудників хвороб, зниження чисельності шкідників після збирання врожаю попередника, збереження вологи в грунті.Ретельна підготовка поля (лущення, зяблева оранка, ранньовесняне боронування, передпосівна культивація) внесення збалансованих доз мінеральних добрив N30-60, Р45-60* і К30-60 кг/га
Квітень-травеньДопосівний періодОбмеження насіннєвої інфекції збудників хвороб, створення оптимальних умов для росту і розвитку рослин, підвищення іх стійкості до хвороб та інших стресових чинників, підвищення урожайності, покращення якості продукціїї

Протруєння насіння  дозволеними препаратами вітавакс (2-3 кг/т) або фундазол (2-3 кг/т)  та гуматами.

 

 

Квітень-травень

Передпосівний

 

період

Покращення росту і розвитку рослин на різних стадіях вегетаціїОбробка насіння препаратом  LF-Гаусин (Гаупсин) норма 3 л/т
Квітень-травеньПеріод сівбиФормування посіву з підвищеною стійкістю проти комплексу шкідливих організмівСівба в оптимальні сроки, коли температура грунту на глибині 10 см прогріється до 10-12 *С. Внесення у рядки грунульованогого суперфосфату.
ТравеньДосходовий періодСтворення оптимальних умов для проростання насіння, появи сходів, росту і розвитку рослин.Коткування поля кільчасто-шпоровим котками, до сходове і після сходове боронування, 2-3-міжрядні розпушування грунту на широкорядних посівах. в суміші біопрепаратами.
Червень-липеньФаза бутонізації- плодоутворенняЗабезпечення здорового фіосанітарного стану посівів  шляхом обмеження поширення інфекції багатьох хвороб, підвищення продуктивності рослинЗа прогнозу інтенсивного розвитку фітофторозу, переноспорозу, аскохітозу, церкоспорозу, бактеріозу, сірої гнилі,  та інших захворювань посіви  обприскують біопрепаратом LF-Гаусин (Гаупсин) 5-6 л/га
Червень-липеньФаза бутонізації- плодоутворенняЗабезпечення здорового фіосанітарного стану посівів

Посіви обприскують комплексним халатним мікродобривом «LF-Зернові»з розрахунку 1-1,5 на 200-300 л води

СерпеньВоскова  стиглість зернаЗабезпечення здорового фіосанітарного стану посівів

Посіви обприскують комплексним халатним мікродобривом «LF-Зернові»з розрахунку 1-1,5 на 200-300 л води

СерпеньПіслязбиральний періодОбмеження втрат врожаю і збереження його якостіСвоєчасне і в стислі строки збирання урожаю, якісна доборка зерна на токах, доведення його вологості до 14 %.
Серпернь-жовтеньПіслязбиральний періодОбмеження джерела інфекції багатьох збудників та резервації шкідниківЗяблева оранка з ретельним загоранням післяжнивних решток, що сприяє швидкій їх мінералізації.

Календарний план проведення захисних заходів на посівах гречки проти хвороб та шкідників

Збирання гречки

Збирання врожаю гречки має свої особливості. Дости-гає гречка протягом тривалого часу. Період цвітіння, а в зв’язку з цим плодоутворення у неї затягується у скоростиглих сортів на 25-30 днів, у середньостиглих на 30-40, у пізньостиглих до 50 днів. Тому на рослинах бувають зерна різної стиглості і вибір строку збирання значною мірою визначає успіх в одержанні високих врожаїв цієї культури. При запровадженні широкорядного способу сівби період вегетації затягується у порівнянні з суцільним рядковим посівом. Щоб не втратити зерна від першої зав’язі, що є найбільш якісним і цінним, не можна допускати перестоювання гречки. Гречку найбільш доцільно збирати в фазі побуріння 65 – 75% зерен на рослинах. При збиранні зерна в цій фазі можна запобігти втратам врожаю, зерно буде характеризуватися високими якостями, мати найбільшу масу 1000 зерен і давати високий вихід ядра. Насіння гречки, зібране своєчасно, характеризується також високими посівними якостями, має високу схожість і енергію проростання. Тому особливостям достигання зерна гречки у найбільшій мірі відповідає роздільне збирання, при якому збирання можна розпочинати на 8-10 днів раніше, ніж при прямому комбайнуванні з забезпе- ченням кращої якості. Залежно від величини та вологості скошеної маси і по- годи гречка у валках знаходиться протягом 3-5 днів. До обмолоту гречки приступають, коли вологість зерна ста- новить 15-17%, а стебел і листків – 30-36%. Зібране зерно, яке після обмолоту має значну кількість органічних та мінеральних домішок з підвищеною вологістю, потребує додаткової очистки та сортування. Пряме комбайнування рекомендується застосовувати при збиранні скоростиглих сортів гречки, які більш дружно достигають і скоріше висихають. При прямому комбайнуванні зерно звичайно має підвищену вологість, тому його треба просушити та очистити до встановленого стандарту.

Хочете посіяти собі в цьому році високоврожайну гречку? 
Тоді звонить нам сьогодні!
+38-095-515-41-66,
+38-098-101-20-80
С уважением, компания Агроэксперт-Трейд

 

Востаннє змінено: 
2020-04-28
Або залишайте заявку на зворотній дзвінок,
натиснувши кнопку і заповнивши форму:
Отримайте в подарунок наші технології вирощування:
Також у нас часто запитують наступну продукцію
Гумат Калію LF – ГУМАТ ФОРТЕ від Агроэксперт-Трейд
Стимулятор+Антистрессант
Ціна: 125,00 грн/л.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Голосів: 1
Мікродобриво LF-ЗЕРНОВІ від Агроэксперт-Трейд
Для пшеницы, ячменя
Ціна: 117,00 грн/л.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Голосів: 1
Мікродобриво LF — БОР 140 від Агроэксперт-Трейд
Бор - 14%
Ціна: 155,00 грн/л.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Голосів: 2
Гумат Калію ГУМАТ-ЛИСТ від Агроэксперт-Трейд
Подкормка по листу
Ціна: 63,00 грн/л.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Голосів: 1